Szkołą jezykową oraz biuro doradztwa i tłumaczeń.
Nederlands

Oferowane kursy językowe

Nauka jezyka niderlandzkiego (holenderskiego)

Proszę zastanowić się nad poniższymi pytaniami:

Jak najszybciej nauczyć się języka niderlandzkiego?

  • Jak wytłumaczyć lekarzowi co nam dolega, jeśli nie posługujemy się jego językiem?
  • Jak wytłumaczyć jaką pracę wykonaliśmy, wykonujemy lub chcielibyśmy wykonywać, nie posługując się językiem pracodawcy?
  • Jak wypełnić formularz szkody po wypadku samochodowym, nie rozumiejąc pytań w nim zawartych?
  • Jak podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, rozpocząć studia wyższe, wziąść udział w jakimkolwiek kursie czy szkoleniu zawodowym, w naszym zakładzie pracy, nie rozumiejąc osoby prowadzącej zajęcia?
  • Jak można pomóc własnemu dziecku w szkole, czy też rozumieć przebieg zebrania rodziców w szkole, nie posługując się językiem jego nauczycieli?
  • Jak zgłosić w towarzystwie ubezpieczeniowym fakt przepracowania przez nas X ilości lat pracy w Holandii, jeśli nie posługujemy się językiem osoby do tego upoważnionej?
Aby jak najszybciej opanować język niderlandzki(holenderski), można brać udział w zajęciach odbywąjacych się raz lub dwa razy w tygodniu. Zajęcia trwają dwie godziny zegarowe.
W celu jak najszybszego opanowania języka wskazane jest jak najczęstsze wykonywanie ćwiczeń, także poza zajęciami, z osobami, które się nim już posługują.
Zajęcia pomagają opanować język w stopniu umożliwiającym komunikację ustną oraz pisemną.
Stopień jego opanowania jest w dużej mierze uzależniony od zaangażowanego czasu i trudu włożonego w przygotowanie się do zajęć.
Znając biegle język niderlandzki(holenderski) można wpłynąć w pozytywny sposób na przebieg wielu sytuacji oraz uniknąć ewentualnych nieporozumień, zapytać się o nowe produkty, omówić ostatnie wydarzenia sportowe z kolegami z pracy, porozmawiać z sympatycznym sasiadem, a nawet efektywnie uzasadnić w urzędzie skarbowym nasze podanie. Ceny patrz: ceny

Metody nauki

METODA KOMUNIKATYWNA – COMMUNICATIVE APPROACH
Dzięki tej metodzie uczymy się języka praktycznego, związanego z różnorodnymi sytuacjami życia codziennego.
Metoda ta zakłada wszechstronny i równoległy rozwój wszystkich sprawności językowych – mówienia, pisania, czytania i rozumienia ze słuchu.
Kluczową rolę w metodzie komunikatywnej odgrywają wypowiedzi ustne, a elementy gramatyczne omawiane są na zajęciach po to, by uczeń uczył się komunikować w sposób świadomy, zwracając uwagę na własne błędy co niezwykle podnosi komfort posługiwania się językiem.Lokalizacje

Lokalizacja w Best (region Eindhoven)

Zajęcia w miejscowości Best (region Eindhoven) odbywają się pod adresem de Tongelreep 1 5684 PZ Best, na terenie dzielnicy przemysłowej Breeven. Powyższa lokalizacja jest bardzo łatwo osiągalna, zarówno samochodem (bezpłatny parking obok budynku), jak i za pośrednictwem komunikacji publicznej. Dociera tu linia autobusowa nr 9. Przystanki autobusowe znajdują się przy ulicy: Kanaaldijk w Best (linia nr 9) oraz przy dworcu kolejowym w Best (linia nr 9, linia nr. 20). Jak również inne linie w sąsiedztwie. Od dworca kolejowego w Best można także dojść na piechotę. Bezpośrednie połączenie kolejowe łączy @Best z Eindhoven, Tilburg, Den Bosch, Helmond oraz Weert). W pobliżu znajdują się także zjazdy z autostrad A2 oraz A58.
Poniżej link dotyczący kompleksu fabryk Baty w Best w Holandii, do których ten budynek należał, była to pierwotnie garbarnia
Historia Best
Bata (przedsiębiorstwo)


Lokalizacja Elf13 w Eindhoven

Zajęcia w Eindhoven odbywają się w "Elf13"; Sint Philomenastraat 11-13, 5622 CG Eindhoven, w dzielnicy Woensel Zuid.W jednym z najpiekniejszych, odrestaurowanych zabytków Eindhoven
Powyźsza lokalizacja jest bardzo łatwo osiągalna, zarówno samochodzem (bezpłatny parking za budynkiem oraz przy ulicy Philomenastraat), jak i za pośrednictwem komunikacji publicznej, docierają tu linie autobusowe: 8, 9, 144. Przystanki autobusowe znajdują się przy ulicach: Minckelersplein (linia nr. 8); Winkelcentrum Woensel (linia nr. 9); Suyslaan (linia nr. 144). Jak równieź inne linie w sasiedztwie. Od dworca moźna takźe dojść na piechotę.
Poniźej link dotyczący budynku: Elf13© Joanna Jansen-Szpakowska Członek:

Webmaster: HHdesign.